Welkom

Beste ouders
Beste (toekomstige) leerlingen

Elke school zal u zeggen dat ze volop de talenten van haar leerlingen ontplooit, een degelijke en persoonlijke begeleiding biedt, een breed studieaanbod aanreikt, over een moderne infrastructuur beschikt en dat ze met een open geest ijvert voor respect, sociale bewogenheid en verdraagzaamheid.
Elke school zal u zeggen dat opleiding en opvoeding een en ondeelbaar zijn.

Wij willen meer doen dat het u zeggen. Wij willen het u tonen!

Op deze website vindt u onze studierichtingen en wat er zoal in op onze school leeft.

Bovenal willen we u van harte uitnodigen op onze campus! Wij zijn namelijk fier op onze secundaire school waar je na een brede eerste graad (A-stroom ’n B-stroom) kunt doorstromen naar een breed scala aan aso-, bso- en tso-richtingen.

Wij geloven sterk in de werking van onze school en precies dàt willen wij u tonen op onze campus zelf.

Een persoonlijke afspraak met de directie, een huisbezoek door de directie of de klascoaches, een rondleiding door onze school tijdens of buiten de lesuren, een hele reeks extra vragen? Contacteer ons en wij maken er graag tijd voor!

Wij tonen u dan graag dat kwaliteit en welbevinden in GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan Maldegem geen holle woorden zijn, maar een échte en doorgedreven schoolfilosofie.