Welkom

Info-avond (voor nieuwe leerlingen): dinsdag 19 februari vanaf 19 uur.
Opencampusdag: zaterdag 16 maart vanaf 10 uur.