PROJECTEN

METER- EN PETERPROJECT

Om onze eerstejaars optimaal te begeleiden, krijgt elke nieuwe leerling een meter of peter uit het tweede leerjaar bij wie ze terechtkunnen met grote of kleine vragen over het schoolleven

in het secundair. Tijdens het schooljaar organiseren we diverse activiteiten die de band tussen de eerstejaars en hun meter of peter versterken.

LEERLINGENRAAD ‘DE MOEFLONS’

Een bloeiende leerlingenraad met vertegenwoordigers uit onze middenschool en ons atheneum organiseert allerlei activiteiten (filmavond, valentijnsactie, prom night …), neemt deel aan VSK-vormingsdagen en debatteert mee over schoolkwesties die belangrijk zijn voor de leerlingen.

Waarom onze leerlingenraders zich “De Moeflons” noemen, moet je hen zelf maar eens vragen… Onze Moeflons hebben trouwens ook een eigen Facebook-pagina.

KENNISMAKINGSTWEEDAAGSE

Als je in onze middenschool start, vertrek je al de eerste schoolweek op tweedaagse naar Nieuwvliet. We organiseren deze uitgebreide teambuilding volledig gratis voor onze leerlingen. In Nieuwvliet smeden we een sterke band tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. In de volgende schooljaren plukt iedereen hier de vruchten van.

GROENE SCHOOL

Onze campus heeft een uitgebreide groenzone. Je kan er bij goed weer ontspannen, sporten of onder begeleiding van ons MOS-team je groene vingers laten spreken.

PROJECT C!

Tijdens de middagpauze organiseren enthousiaste leerkrachten én leerlingen diverse activiteiten. Zo konden onze leerlingen al deelnemen aan beleggingsworkshops, instaplessen Portugees, gitaarlessen, onze schoolband, filmvoorstellingen, dansinitiaties …

DWARS DOOR MALDEGEM

We zijn een sportieve school en proberen onze leerlingen zoveel mogelijk mee te nemen in een gezonde en sportieve levenswijze. Met Dwars Door Maldegem, een jaarlijks sportevenement dat we sinds 2016 organiseren willen we dit nog extra in de verf zetten. Meer informatie en sfeerbeelden over dit evenement vinden jullie via de website en Facebook-pagina.

MODERNE INFRASTRUCTUUR

We investeren jaarlijks intensief in het onderhoud en de modernisering van onze campus. We kunnen dan ook een infrastructuur aanbieden waarin onze leerlingen aangenaam en kwalitatief les kunnen volgen.

MIDDELGROOT KARAKTER, GROTE BETROKKENHEID

Wij zijn een warme school met een grote betrokkenheid van alle personeelsleden. Door onze kleinschalige aanpak kunnen we garanderen dat elke leerling een persoonlijke aanpak krijgt. We laten de leerlingen niet anoniem opgaan in de grote massa, maar waarderen net de eigenheid van elke leerling individueel. De leerlingen komen bij ons dan ook terecht in een warm nest en een betrokken onderwijsfamilie.

INTENSIEVE STUDIEBEGELEIDING SOHO

Tijdens de lessen werken we met gerichte leerstrategieën om het beste uit elke leerling te halen. Tijdens de gratis huiswerkbegeleiding in de middenschool gaan we hier ook na schooltijd nog mee verder.

Daarnaast staat het SOHO-team (Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs) garant voor een kwalitatieve studiekeuzebegeleiding voor onze leerlingen van de derde graad.

INTERNATIONALE UITWISSELING

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen een open blik op de wereld houden. Daarom bieden we naast onze gwp’s ook diverse andere internationale uitwisselingsmogelijkheden aan aan onze leerlingen. Zo kunnen ze via ERASMUS+ kennismaken met andere Europese scholieren en kunnen we zelfs stages aanbieden in diverse Europese steden. Dankzij onze samenwerking met het YOUTH EXCHANGE PROGRAM van Rotary Maldegem krijgen onze leerlingen zelfs de kans om ervaring buiten Europa op te doen. We ontvingen al leerlingen uit Indonesië, Argentinië en de Verenigde Staten en konden zelf al leerlingen naar Florida en New Jersey zenden.

BINNEN- EN BUITENLANDSE GWP’S

Van het eerste tot het zesde leerjaar nemen al onze leerlingen jaarlijks deel aan een meerdaagse geïntegreerde werkperiode (gwp) en binnen- en buitenland. Samen een week lang optrekken met je klasgenoten en leraren en samen leren in een internationale omgeving versterkt het onderlinge sociale contact en is een grote meerwaarde voor onze school. Jaarlijks staan topbestemmingen als Durbuy, Nederland, Londen, Parijs, Berlijn en Lissabon op ons GWP-programma.

DOELGERICHTE DIDACTIEK

In GO! middenschool Maldegem werken we met een zeer moderne en kwalitatieve didactische aanpak. We vertrekken daarbij steeds actief vanuit de doelstellingen die we willen bereiken. In elke les, op elke toets, op elk examen, op elk rapport, tijdens elke bijles weten de leerlingen en leerlingen steeds goed wat de eindterm is en welk doel ze moeten bereiken. We zorgen er zo voor dat we niet gewoon onze lessen geven, maar dat we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen op het einde van de graad hun doelen bereikt hebben; met aandacht voor de eigen manier en het eigen tempo van elke leerling.