Projecten

Meter/peterproject

Voor eerstejaarsleerlingen van de middenschool, door tweedejaarsleerlingen van de middenschool, bijgestaan door een projectondersteuningsteam. Met dit project wil de leerlingenraad er niet alleen voor zorgen dat eerstejaarsleerlingen zich snel goed voelen in de middenschool. De leerlingen leren ook zorg dragen voor elkaar, naar elkaar luisteren en hun verantwoordelijkheid nemen voor de school als leefgemeenschap.

SOHO

Het SOHO-team (Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs) staat in voor de studiekeuzebegeleiding vanaf de derde graad. Vanaf het vierde leerjaar wordt een compleet traject uitgestippeld met o.a. infomomenten binnen en buiten de school, onlinebegeleiding en persoonlijke coaches.

GWP

In de geïntegreerde werkperiode gaan de leerlingen en leraren samen een week op stap in binnen- of buitenland. De gwp is geen vakantie, maar het accent ligt er minder op het verwerven van kennis en meer op het werken aan vakoverschrijdende eindtermen en onderzoekscompetenties in een creatieve, ontspannen sfeer. Samen een week lang optrekken met je klasgenoten en leraren, versterkt het onderlinge sociale contact. Samen organiseren en verantwoordelijkheid nemen (samen afwassen, samen een gidsbeurt voorbereiden, samen sporten...) zorgt voor hechtere banden die vaak nog lang nadien blijven bestaan. Voor de niet-deelnemers wordt een thuis-gwp in en rond de school uitgewerkt.

De Moeflons

De wettelijke basis m.b.t. de leerlingenraad vind je in het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Op school is de leerlingenraad (ook De Moeflons genoemd) vooral bekend als bedenker en/of organisator van activiteiten zoals de promnight, het meter- en peterproject, de Valentijnsactie, de filmavond ...

Ze hebben een eigen Facebook-pagina.

Dwars Door Maldegem

Dwars Door Maldegem is een jaarlijks sportevenement, sinds 2016 georganiseerd door GO! campus Courtmanslaan. Er is een officiële website en een Facebook-pagina voor meer info.

Erasmus+

Via Erasmus+ kunnen sommige leerlingen op stage in het buitenland. De stages in het VK blijven mogelijk zolang het land tot de Europese Unie behoort. Officiële website

Youth Exchange Program

Via het Rotary jeugduitwisselingsprogramma (YEP – Youth Exchange Program) wisselt onze school leerlingen uit met o.a. Indonesië, de VS, Nieuw Zeeland ... meestal voor een volledig schooljaar. Officiële website.