Pedagogisch project

Het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!) kun je hier downloaden. Op het secretariaat kun je ook een papieren versie vragen.