Dagindeling

Voormiddag Middagpauze Namiddag
Lesuur 1 08.25u – 9.15u Middagpauze 12.50u – 13.40u Lesuur 6 13.40u – 14.30u
Lesuur 2 09.15u – 10.05u Lesuur 7 14.30u – 15.20u
Lesuur 3 10.05u – 10.55u Lesuur 8 15.20u – 16.10u
Pauze 10.55u – 11.10u Lesuur 9 16.10u – 17.00u
Lesuur 4 11.10u – 12.00u
Lesuur 5 12.00u – 12.50u

In de eerste graad worden de lesuren 8 en 9 normaal niet gebruikt. Uitzondering vormen o.a. de facultatieve huiswerkbegeleiding op maandag en donderdag en het facultatief vak dactylo. Het 9de lesuur wordt sowieso bijna nooit gebruikt.